Chi tiết đăng ký

Khoá tu mùa Xuân 2023

(04-07-2023 - 04-10-2023)

Tu Viện Trúc Lâm – Tây Thiên / Westlock Meditation Center


 
Địa chỉ

 
Chi tiết người thân khi cần liên lạc

 
Vận chuyển

LƯU Ý: Bảo hiểm du lịch là bắt buộc cho khách sống ngoài Canada.
LƯU Ý: đưa đón sân bay là từ 12:00 SA đến 11:59 CH.
 
Sức khỏe

 
Những chi tiết khác


Chuẩn bị cho khóa tu
Con xin phát nguyện tu học tinh chuyên, giữ tinh thần Lục Hòa và nội quy của khóa tu.

Upload one or more email attachments using this form: