Khóa Tu Học Phật Pháp

Khóa tu mùa đông 2022 (Winter retreat 2022)

Địa điểm: Tu Viện Trúc Lâm – Tây Thiên / Westlock Meditation Center | Tháng Mười Hai 27 - Tháng Giêng 01 | 200 chổ | 121 chổ còn lại | MD22-2
Khoá tu này không nhận đăng ký nữa, xin vui lòng liên lạc ban tổ chức.

Lưu Ý

Xin vui lòng cho biết nếu bạn không thể tham dự khóa tu nữa.

Địa chỉ

Tu Viện Trúc Lâm – Tây Thiên / Westlock Meditation Center
58012 Range Rd 270, Busby, AB T0G 0H0, Canada
P: +1 780-471-1093

+1 (780) 471-1093
khoatutaythien@gmail.com