Khóa Tu Học Phật Pháp

Winter Youth Retreat 2023 (Khóa Tu Thanh Thiếu Niên 2023)

Địa điểm: Tu Viện Trúc Lâm – Tây Thiên / Westlock Meditation Center | Tháng Mười Hai 26 - Tháng Mười Hai 30 | 150 chổ | 37 chổ còn lại | MD23-2
Khoá tu này không nhận đăng ký nữa, xin vui lòng liên lạc ban tổ chức.

Dear Friends, we encourage you to book your flight tickets between December 24-26. Please do not book your flight tickets after the 26. The registration for winter retreat will open on October 20 for 150 spots, if the registrations reach to that number we will close the registration. Thưa các bạn, nếu các bạn định thăm dự khóa tu nên book vé sớm đến trong khoảng ngày 24-26/12. Xin đừng book vé qua ngày 26. Ghi danh khóa tu sẽ mở ngày 20/10 cho 150 chổ, nếu số lượng đủ 150 ban ghi danh sẽ đóng đăng ký khóa tu.

Lưu Ý

Xin vui lòng cho biết nếu bạn không thể tham dự khóa tu nữa.

Địa chỉ

Tu Viện Trúc Lâm – Tây Thiên / Westlock Meditation Center
58012 Range Rd 270, Busby, AB T0G 0H0, Canada
P: +1 780-471-1093

+1 (780) 471-1093
khoatu@truclam.ca