Khóa Tu Học Phật Pháp

Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên Cho Cư Sĩ Tại Gia 2024 (Short Term Monastic Retreat 2024) "ĐÃ HẾT CHỖ ĐĂNG KÝ GHI DANH ONLINE KHOÁ TU MÙA HÈ" Xin tạm dừng nhận đăng ký ghi danh.

Địa điểm: Tu Viện Trúc Lâm – Tây Thiên / Westlock Meditation Center | Tháng Tám 01 - Tháng Tám 11 | 707 chổ | 0 chổ còn lại | MH24-1

Thưa Quý vị, "ĐÃ HẾT CHỖ ĐĂNG KÝ GHI DANH ONLINE KHOÁ TU MÙA HÈ " Xin tạm dừng nhận đăng ký ghi danh. Khoá Tu xuất gia gieo duyên xin ưu tiện cho cư sĩ tại gia đăng ký ghi danh. Nếu quý vị định tham dự khóa tu nên book vé sớm trước và đến trong khoảng ngày 28-31/7. Xin không chọn giờ đến quá 22h.sẽ có xe đón tại sân bay. Phi trường là Edmonton International Airport (YEG). Xin đừng book vé đến quá ngày 31/7 khoá tu sẽ kết thúc ngày 11/8 Ghi danh khóa tu sẽ mở ngày 15/4 cho 700 chổ, nếu số lượng đủ 700 ban ghi danh sẽ đóng đăng ký khóa tu. Dear Friends, we encourage you to book your flight tickets between July 28-31. Please do not book your flight tickets past July 31 and please don't book your arrival ticket past 22:00 (10 pm). The airport's name is Edmonton International Airport (YEG). Registration for the summer retreat will open on April 15 for 700 spots. If the registrations reach that number, we will close the registration.

Lưu Ý

Xin vui lòng cho biết nếu bạn không thể tham dự khóa tu nữa.

Địa chỉ

Tu Viện Trúc Lâm – Tây Thiên / Westlock Meditation Center
58012 Range Rd 270, Busby, AB T0G 0H0, Canada
P: +1 780-471-1093

+1 (780) 471-1093
khoatu@truclam.ca