Khóa Tu Học Phật Pháp

Summer Teen Retreat 2024 (HẾT CHỖ - NO SPACE ) (Khóa Tu Thanh Thiếu Niên)

Địa điểm: Tu Viện Trúc Lâm – Tây Thiên / Westlock Meditation Center | Tháng Bảy 17 - Tháng Bảy 20 | 100 chổ | 0 chổ còn lại | MH24-3

Dear Friends, we encourage you to book your flight tickets between July 15-16. Please do not book your flight tickets past July 16 and please don't book your arrival ticket past 22:00 (10 pm). The airport's name is Edmonton International Airport (YEG). Registration for the retreat will open on April 15 for 100 spots. If the registrations reach that number, we will close the registration. Thưa các bạn, nếu quý vị định tham dự khóa tu nên book vé sớm trước và đến trong khoảng ngày 15-16/7. Xin không chọn giờ đến quá 22h. Phi trường là Edmonton International Airport (YEG). Xin đừng book vé qua ngày 16/7. Ghi danh khóa tu sẽ mở ngày 15/4 cho 100 chổ, nếu số lượng đủ 100 ban ghi danh sẽ đóng đăng ký khóa tu.

Lưu Ý

Xin vui lòng cho biết nếu bạn không thể tham dự khóa tu nữa.

Địa chỉ

Tu Viện Trúc Lâm – Tây Thiên / Westlock Meditation Center
58012 Range Rd 270, Busby, AB T0G 0H0, Canada
P: +1 780-471-1093

+1 (780) 471-1093
khoatu@truclam.ca