Khóa Tu Học Phật Pháp

Summer Kids Program 2024 HẾT CHỖ - NO SPACE ( Khóa cho Trẻ Em)

Địa điểm: Tu Viện Trúc Lâm | Tháng Bảy 15 - Tháng Bảy 16 | 30 chổ | 0 chổ còn lại | MH24-4

Thưa các gia đình, gia đình nào muốn đăng ký cho các em tham dự khóa này xin liên lạc Tu Viện qua email khoatutaythien@gmail.com xin để chủ đề "Khóa Tu Trẻ Em." Khóa tu sẽ tổ chức tại Tu Viện Trúc Lâm ngày 15-16/7 . sinh hoạt từ 9am - 6pm không ngủ lại qua đêm Vì chổ Tu Viện không có đủ chổ cho gia đình và các em ngủ lại, xin quý vị hoan hỷ tự túc book khách sạn gần Tu Viện Trúc Lâm và phương tiện di chuyển. Dear Families, if any family wishes to register their child(s) for the summer kids retreat, please email us at khoatutaythien@gmail.com with the subject "Summer Kids Program." The program will be hosted at the Truc Lam Monastery from July 15-16. "from 9am-6pm . not sleep over night" .Due to limited space at the monastery, we cannot have families stay there overnight. We ask the families to arrange their accommodation and transportation around Truc Lam Monastery.

Lưu Ý

Xin vui lòng cho biết nếu bạn không thể tham dự khóa tu nữa.

Địa chỉ

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4

+1 (780) 471-1093
khoatu@truclam.ca