Khóa Tu Học Phật Pháp

Khóa tu mùa xuân / Spring Retreat

Địa điểm: Tu Viện Trúc Lâm – Tây Thiên / Westlock Meditation Center | Tháng Tư 10 - Tháng Tư 13 | 100 chổ | 60 chổ còn lại | MX20-1

Lưu Ý

Xin vui lòng cho biết nếu bạn không thể tham dự khóa tu nữa.

Địa chỉ

Tu Viện Trúc Lâm – Tây Thiên / Westlock Meditation Center
58012 Range Rd 270, Busby, AB T0G 0H0, Canada
P: +1 780-471-1093

+1 (780) 471-1093
khoatutaythien@gmail.com