Khóa Tu Học Phật Pháp

Teens Spring Retreat

Địa điểm: Tu Viện Trúc Lâm – Tây Thiên / Westlock Meditation Center | Tháng Ba 25 - Tháng Ba 27 | 100 chổ | 95 chổ còn lại | MX20-2

Lưu Ý

Xin vui lòng cho biết nếu bạn không thể tham dự khóa tu nữa.

Địa chỉ

Tu Viện Trúc Lâm – Tây Thiên / Westlock Meditation Center
58012 Range Rd 270, Busby, AB T0G 0H0, Canada
P: +1 780-471-1093

+1 (780) 471-1093
khoatutaythien@gmail.com